تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم
راهنمای دریافت بیمه نامه
راهنمای دریافت بیمه نامه

بیمه نامه پس از صدور در سطح شهر تهران و شهرهایی که تیک بیم دارای دفتر می باشد از طریق پیک و به صورت رایگان  ارسال خواهد گردید.