تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم تیک بیم
سرعت در صدور

همکاران ما در تیک بیم منتظر ارسال درخواست شما جهت صدور بیمه نامه می باشند. به محض تکمیل فرایند خرید توسط شما، فرایند صدور بیمه نامه توسط همکاران ما شروع می گردد. در حال حاضر در صورتیکه درخواست شما در روزهای کاری هفته بین ساعت 8 صبح تا 20 شب ارسال گردد در همان لحظه صدور انجام خواهد گردید لیکن به زودی خدمات ما شبانه روزی خواهد شد. به این معنا که در هر ساعت از شبانه روز و ایام هفته حتی روزهای تعطیل به محض درخواست شما بیمه نامه مورد نظر صادر خواهد گردید.